گسترش انفورماتیک سیوان

گسترش انفورماتیک سیوان


بی تردید سیستمهای مالی اداری نقش انکار ناپذیری در توسعه سازمانهــای امروزی دارند. این نیاز در کشورهایی نظیر ایران که قدم در مسیر توسعه بر داشته‌اند به شدت احساس می‌شود تا در پرتو هدایت مدیران ارشد و مشاورین مالی بتواند فاصله خود را با جوامع پیشرفته به حداقل برساند. ازاین رو نقش ابزاری که بتواند به مدیران کمک کند تا نیازهای سازمان خویش را متوجه شده و به موقع در جهت رفع آن نیاز گام بردارند، همچنین با استفاده از آن ابزار بتواند موقعیت سازمان خود را در بازارهای داخلی و جهانی ارزیابی کرده و با روشهای نوین و علمی به مشتریان خود بشناساند و در نهایت بتواند خروجی‌های سازمان خویش را در قالب گزارشات مدون و استاندارد جهت استفاده مدیران سازمان و سهامداران در اختیار آنها بگذارد بسیار حیاتی است. یـکی از مهمترین ابـزاری که می‌تواند چنین امکاناتی را در اختیار سازمان قرار دهــــــد سیستـــم های مالـی و اداری می باشد كه وظیفه جمع‌آوری و یکپارچه‌سازی نتایج عملیات و کلیه فعالیت‌های انجام شده در سطح سازمــــان را به عهده دارند. شركت داده پردازش نوین سپهر تولید كننده نرم‌افزارهای مالی و مدیریتی و ارائه دهنــده خدمات مالـــی و حسابداری مفتخر است، مجموعـــه سیستم‌های مالـــی و اداری خـــود را بحضورتان معرفی نماید. این نرم‌افزارها در ادامه تجربیات تولید سیستمهای مكانیزه در طی سالیان گذشته با استفاده از امكانات و فناوری‌های جدید تولید شده است، تا بتواند نیازهای استفاده كنندگان را درسطوح مختلف جوابگو باشند.